Kolommen (Veldengroep)

Velden van een formulier kunnen geplaatst worden in kolommen voor een compacte weergave (zie afbeelding 1). Bij gebruik van kolommen worden de velden gegroepeerd weergegeven en hebben een breedte van 50%. Er kunnen twee kolommen naast elkaar staan. Het gebruik van het aantal kolommen is onbeperkt.

Stap 1: Toevoegen

  1. Ga naar het overzicht van Besturingselementen van het Webformulier
  2. Bij het veld Nieuw besturingselement kun je een naam invullen voor de kolom en bij Type dien je Veldengroep te selecteren. Ieder veld dient een unieke naam te hebben. We adviseren bij het gebruik van meerdere kolommen een opvolgend nummer te gebruiken, bijvoorbeeld: Kolom 1, Kolom 2, Kolom 3, etc.
  3. Bij CSS classes dien je de positie aan te geven van de kolom (afbeelding 3)
    - Als de kolom links dien te staan vul je 'links' in
    - Als de kolom rechts dien te staan vul je 'rechts' in
  4. Klik op Toevoegen
  5. In het vervolg scherm dien je de optie Label verbergen onder Weergeven aan te vinken
  6. Klik op Component opslaan

Stap 2: Indeling

Na het toevoegen dien je de velden onder de veldengroep te plaatsen. De velden kunnen verplaatst worden door met het icoon te slepen naar de juiste locatie. Zie ook afbeelding 2 als voorbeeld. Na het slepen dien je onderaan op Opslaan te klikken.


Afbeelding 1

 

Afbeelding 2

 

Afbeelding 3

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk